Personvernserklæring og brukervilkår

Personvernerklæring

1. Innledning

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Link Utvikling AS (“Link Utvikling” eller “vi” eller “oss”) samler inn, lagrer, bruker og opplyser om persondata fra våre brukere (“deg”) i forbindelse med applikasjonen LinkUp. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom nøye. Link Utvikling prosesserer dine persondata i henhold til datatilsynet sine lover og reguleringer (EU) 2016/679 (GDPR). I henhold til formålet med denne personvernerklæringen, burde "persondata","behandlingsansvarlig" og “data prosesserer” tolkes i samsvar med definisjonene iGDPR.

2. Informasjon om behandlingsansvarlig

Link Utvikling AS er behandlingsansvarlig for prosessering av persondata i henhold til denne personvernerklæringen. Dette betyr at vi er ansvarlige for å sikre din persondata, sikre at din persondata blir behandlet etter lovverket og å beskytte dine rettigheter.

Du kan kontakte Link Utvikling med følgende informasjon:

Link Utvikling AS

Orgnr: 921 571 259

E-post: mail@linkutvikling.no

3. Persondata vi samler inn og hvordan vi behandler den

3.1 Introduksjon

Typen persondata vi samler inn avhenger av hvordan du bruker applikasjonen og hvilke data du ønsker å dele. Under finner du informasjon om hvilke type persondata vi samler inn, samt formålet og det juridiske grunnlaget for prosessering av din persondata.

3.2 Persondata samlet inn ved registrering

For å opprette en LinkUp konto er det nødvendig å registrere seg med en e-postadresse og et passord. I registreringsprosessen blir du også bedt om å oppgi ditt navn, stilling og hvilket selskap du tilhører. E-post adressen vises på profilen din og er synlig for andre brukerne. Vi innhenter denne informasjonen for å autentisere og identifisere brukere, noe som er nødvendig for utførelsen av kontakten vi har med deg i henhold til GDPR Art. 6 (1) (b).

3.3 Krasj-data

Vi samler inn krasj-data for å oppdage feil i applikasjonen. Prosesseringen av data er nødvendig for å forbedre og utvikle funksjonaliteten til våre tjenester og for utførelsen av kontrakten vi har med deg i henhold til GDPR art. 6 (1) (b).

3.4 Automatisk generert data om ditt bruk

Vi prosesserer automatisk generert data om hvordan du og andre bruker våre tjenester. Hvilken data som genereres avhenger av hvordan du benytter deg av tjenesten. Vi samler inn denne dataen for å tilby og forbedre og utvikle funksjonaliteten til applikasjonen. Prosessering av slik data er nødvendig for utførelsen av kontrakten vi har med deg i henhold til GDPR art. 6 (1) (b).

Automatisk generert data inkluderer følgende persondata:

Publiserte innlegg

Innlegget du publiserer i applikasjonen lagres frem til du eller en administrator manuelt sletter innlegget, og vil frem til dette være synlig for de andre brukerne i applikasjonen. Denne dataen slettes dersom du sletter brukeren din.

Kommentarer

Vi lagrer alle kommentarer du skriver på nyheter, innlegg, arrangementer og svar til andre kommentarer frem til du selv eller en administrator manuelt sletter kommentaren, og vil være synlig for de andre brukerne i applikasjonen. Denne dataen slettes dersom du sletter brukeren din.

Meldinger

Vi lagrer alle meldinger du sender til privatpersoner og i gruppesamtaler frem til du manuelt sletter meldingen. Dette gjelder også svar på meldinger i gruppesamtaler. Denne dataen slettes dersom du sletter brukeren din.

Likes

Vi lagrer dine reaksjoner på alle innlegg, kommentarer og meldinger som du reagerer på. Denne dataen lagres frem til innlegget, kommentaren eller meldingen blir slettet, og vil være synlig for de andre brukerne i applikasjonen. Denne dataen slettes dersom du sletter brukeren din.

Bio

Du kan selv velge å fylle inn en bio på profilen din. Denne dataen er synlig for de andre brukerne i applikasjonen, og lagres frem til du fjerner bioen selv eller sletter brukeren din.

Telefonnummer

Du kan selv velge om du ønsker å legge inn ditt telefonnummer på profilen din. Dette vil være synlig for de andre brukerne i applikasjonen. Dette lagres frem til du manuelt sletter denne informasjonen eller sletter brukeren din.

Allergier og andre hensyn

Ved påmelding til et arrangement har du mulighet til å opplyse om allergier eller andre hensyn. Denne dataen slettes når du sletter brukeren din.

4. Hvordan mottar vi personvernopplysninger?

Vi mottar personvernopplysninger gjennom bruk og bruker-registrering i vår applikasjon. Videre mottar vi personvernopplysninger gjennom enkelt korrespondanse, slik som e-post, telefonsamtaler etc.

5. Hva er formålet med innhenting av personvernopplysninger?

  • Appens funksjonalitet
  • Å overholde lovpålagte krav til kundekontroll, lagring og eventuell utlevering.

6. Forholdet til andre virksomheter

Algolia

Algolia benyttes til å utføre søk i bedrifter og brukere. For å kunne gjennomføre søk i brukere lagres navn, tittel, bio, bilde-url hos dem. For mer informasjon, se “Algolia Data Processing Addendum” https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf

Firebase

Firebase brukes for server, datalagring og til å sende ut push-varslinger til brukere. For mer informasjon, se “Firebase Data Processing and Security terms” https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms Forutenom tredjeparts- aktørene nevnt ovenfor, deler vi ikke data med noen andre med mindre dette er lovpålagt.

7. Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av opplysninger om klienten er regulert i GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b (avtale med privatklienten). Behandling av personvernopplysninger for markedsføringsformål ved bruk av elektronisk kommunikasjon, slik som vår applikasjon, som er regulert av GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a (samtykke). Dersom en ikke ønsker å samtykke til Link Utvikling sin lagring av personopplysninger, kan dette innsnevre eller hindre vår adgang til å tilby deg våre tjenester.

8. Dine rettigheter og oppbevaring, sletting og retting

Dersom du har konkrete spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss direkte gjennom opplysningene i punkt 2.

Alle brukere har rett til å etterspørre opplysninger Link Utvikling har om dem, og få innsyn i egne opplysninger, jfr. GDPR artikkel 15. Du har rett til å be om at uriktige opplysninger blir rettet eller supplert, samt at samtlige opplysninger om seg selv blir slettet, jfr. GDPR artikkel 16 og 17. Du har videre rett til å trekke sitt samtykke, jfr. GDPR artikkel 7 nr. 3. Kreve at personvernsopplysningene vi behandler om deg utleveres på en strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet (dataportabilitet), jfr. GDPR artikkel 20. Eventuelle krav besvares uten ugrunnet opphold gjennom våre kontaktkanaler, se punkt 9.Dersom du har konkrete spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss direkte gjennom opplysningene i punkt 2. Hvis du er uenig i måten Link Utvikling behandler personvernopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet, jfr. GDPR artikkel 13 nr. 2 bokstav d. Vi håper imidlertid at du vil sende en henvendelse til oss først.

9. Hvor lenge vi lagrer personvernopplysningene

Vi lagrer personvernopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt i denne personvernerklæringen (se punkt 3). Vi vil slette personvernsopplysningene hvis vi ikke lenger har behov for dem. Dersom du ønsker at vi skal slette opplysninger om deg på et på et tidligere tidspunkt, se til erklæringens punkt 7 og kontakt oss gjennom våre kanaler etter punkt 2.

10. Endringer i denne personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 14.05.2024.

Brukervilkår

1. Definisjoner

Med “vi” og “oss” henvises det i denne teksten til Link Utvikling AS, heretter kun “Link Utvikling”. Med “du”, “deg” og “bruker” henvises det til deg som forbruker av denne applikasjonen LinkUp sine tjenester.

2. Om Link Utvikling

Appen benyttes som en demo av community-appen som Link Utvikling leverer som en whitelabel-løsning.

Gjennom appen kan du teste deleing av bilder og tekst, chatte med andre både privat og i grupper, og se arrangementer.

3. Opprettelse av bruker

For å benytte seg av denne applikasjonen er det nødvendig å opprette og benytte seg av en bruker, dersom du ikke har mottatt en bruker fra Link Utvikling. For å opprette en bruker trenger vi din e-post og et passord som kan tilknyttes brukeren. Du kan ikke benytte deg av andres brukere. Du kan heller ikke opprette flere enn én bruker til egen bruk. All informasjon som innhentes i forbindelse med brukeropprettelsen vil lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring. Du kan ikke benytte deg av våre tjenester og opprette en bruker dersom du har blitt utestengt etter og i samsvar med denne brukervilkårsavtalen.

4. Endring av brukervilkår

Vi forbeholder oss muligheten til å endre enkelte brukervilkår etter behov. Forhåndsvarsel på ikke mindre enn 30 dager. Endringene vil ikke være av en omfattende størrelse, med mindre dette blir eksplisitt opplyst om på forhånd. Vilkårene skal være rimelige og nødvendige, og skal endringen skal være tilstrekkelig begrunnet. Dersom du ikke er fornøyd med disse endringene, eller ønsker å fragå avtalen, er det mulig å ta kontakt med oss for å gjensidig oppheve avtaleforholdet. Dersom du fortsatt benytter deg av våre tjenester etter forhåndsvarsel og ikrafttredelse av de endrede vilkårene, anses dette som en stilltiende aksept av avtalen.

5. Utestengelse

Følgende bruk/brudd kan medføre at du utestenges fra appen:

  • Brudd på gjeldende lovgivning
  • Brudd på brukervilkårene til Link Utvikling
  • Bruk av appens tilbud som strider med en alminnelig forståelse av appens bruk
  • Bruk som kan oppfattes som sjikanerende, støtende eller plagsomt for andre brukere.
  • Bruk som utnytter appens og dens tilgrensende tjenesters svakheter på en utilsiktet og/eller uredelig måte.

Utestengelse kan også skje uavhengig av disse. Dersom du mener at en utestengelse er feil/urettmessig ber vi deg om å vennligst ta kontakt med oss gjennom våre kontaktkanaler i punkt 10.

6. Oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr appen. Link Utvikling kan velge å avslutte appen og dens tjenester med en måneds varsel.

7. Eierrettigheter

Link Utvikling AS har eksklusive eierrettigheter til teknologien i Link Utvikling sin app. Dette omfatter blant annet teknologi, funksjonaliteter, kode og design i applikasjonen. Link Utvikling har bruksrett til teknologien og eierskap til alt innhold og data tilhørende applikasjonen. Brukere er autorisert til å samhandle med innholdet i LinkUp-appen, men har ingen eierrettigheter. Retten til å benytte Link Utvikling’s tjenester er ikke eksklusiv, og kan trekkes tilbake (se punkt 6 og 7). Det er ikke tillatt for brukere å endre, kopiere, overføre, laste ned eller distribuere hele eller deler av Link Utvikling’s tjenester til andre under noen omstendigheter. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til brukere eller andre i disse brukervilkårene.

8. Ansvarsforhold

Appen tilbys “som den er”. Vi kan ikke garantere for at funksjonene i appen er uavbrutt eller feilfri. Link Utvikling gir heller ingen garantier for at informasjonen i appen er korrekt eller fullstendig. Det gis ikke garanti for at appen er fri for virus eller andre skadelige elementer. Vi er ikke ansvarlig for skade, kostnad eller tap knyttet til bruk av appen. Link Utvikling fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader som er forbundet med bruk av appen. Vi forholder oss til ufravikelig lovgivning. Du er selv ansvarlig for eget eller andres tillatte bruk av din bruker.

9. Aksept av avtalen

Ved å trykke “aksepter” aksepterer du denne avtalens med alle dens forbehold, vilkår, og utredninger. Du bekrefter også at du har lest disse brukervilkårene, og at du har forstått innholdet. Ved spørsmål vennligst henvend deg til oss via våre kontaktkanaler, se punkt. 10.Du bekrefter også at du har lest, forstått og akseptert vår personvernerklæring. Angående fremtidige endringer av personvernerklæringen, vennligst se denne.

10. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om LinkUp appen, kan du kontakte Link Utvikling på:

Link Utvikling AS

Orgnr: 921 571 259

E-post: mail@linkutvikling.no